Tävlingsbilder2023-01-29T13:55:36+00:00

Tävlingsbilder

Tävlingsbilder regler

 1. Kompositionen av bilden är fri bara månadens tema finns med
 2. Endast medlemmar kan deltaga
 3. du kan använda bilder från senaste året
 4. Du kan ställa upp med max 3 bilder per tillfälle
 5. Storleken ska vara max 1920 pixlar på längsta sidan
 6. Du skickar ditt bidrag till magnus.sn.el@gmail.com och märker vilken månad det gäller
 1. Composition of the photo is free as long as the theme of the month is in the photo.
 2. Only members of the photoclub can participate.
 3. You can use photos from the last year back.
 4. You can participate with a max of 3 photos per competition.
 5. Size is max 1920 pixels at the longerst side.
 6. You send the photos to magnus.sn.el@gmail.com mark it with the month you want to compete.

Årets vinnade bild 2019 , Fotograf: Michael Cronier