Styrelsen2020-01-24T19:42:10+00:00

Styrelsen

Karlshamns Fotoklubbs Styrelse 2019

Ordförande/Admin

Tom Malmquist | E-post: hondaxcbr@hotmail.com

Kassör (Utanför Styrelsen)

Bo Lindberg | E-post: 903lindberg@gmail.com

Sekreterare

Håkan Johansson | E-post: hjn.byggconsult@telia.com

Styrelsesuppleant

Ronny Jönsson | E-post: ronny.jonsson51@hotmail.com

Ledamot

Benno Berg | E-post: bberg_1@hotmail.com

Tävlingsledare

Magnus Nilsson | E-post: magnus.sn.el@gmail.com