Styrelsen2019-12-06T17:14:21+00:00

Styrelsen

Karlshamns Fotoklubbs Styrelse 2019

Ordförande/Admin:  Tom Malmquist – hondaxcbr@hotmail.com

Kassör: (Utanför Styrelsen)  Bo Lindberg  – kassor@karlshamnsfotoklubb.se

Sekreterare:  Håkan Johansson  – sekreterare@karlshamnsfotoklubb.se

Styrelsesuppleant:  Ronny Jönsson – ronny@karlshamnsfotoklubb.se

Ledamot:  Benno Berg – benno@karlshamnsfotoklubb.se

Tävlingsledare:  Magnus Nilsson – tavlingsledare@karlshamnsfotoklubb.se